Acollida > Informació a prop dels elegits-des > La nostra comissió

La Comissió Informació a prop dels elegits-des i del personal comunal és animada per Joan Jaume Fortuny, batlle de La Guingueta d’Ix. 

Els elegits-des dels municipis tenen la responsabilitat històrica i la capacitat d'actuar per assegurar la revitalització del català i donar-li un caràcter pùblic en la vida quotidiana.                                                     També detallem diverses proposicions que no plantegen cap problema legal. L'experiència concreta d'altres territoris (Pais Basc, Bretanya, Alsàcia, Còrsega...) mostra que la població acull favorablement la presència de les dues llengües. 

 La posada en aplicació d'aquestes mesures en les vostres col.lectivitats serà una passa important cap al reconeixement de la llengua catalana com a vehicle normal de la vida pùblica.                                                     I més enllà de les qüestions de respecte de la igualtat i de reconeixement efectiu, les mesures de política lingüística dels municipis seran determinants per a la salvaguarda i la transmissió del català per a les noves generacions.

Proposicions d'accions comunals a favor de la protecció, de l'ùs i del desenvolupament de la llengua catalana