Acollida > Espai públic > Recursos

Un exemple de retolació viària bilingüe francès-bretó: regles, tècniques, exemples.

Amb 25 anys d’experiència en el camp de la retolació, l’Oficina de la llengua bretona és l’organisme de referència a Bretanya pel que fa al bilingüisme a les carreteres.

Les normes marcades s’inspiren de les solucions ja formalitzades en molts països bilingües, com ara la majoria dels nostres veïns europeus. Es basen en un principi simple: una presentació idèntica en tots els aspectes per a les dues llengües utilitzades.

Per obtenir un bilingüisme funcional, homogeni i de qualitat: 6 regles d’or

  1.  Concebre d’entrada el seu projecte de manera bilingüe

  2.  Donar exactament la mateixa qualitat d’informació als lectors, sigui quina sigui llur llengua

  3.  Utilitzar el mateix estil (caràcter, mida, color...) per ambdues llengües. Les diferències de mida només es       deriven de la jerarquització de la informació lliurada. De la mateixa manera, la cursiva es reserva per a una informació de menor importància, sigui quina sigui la llengua.

  4.  Decantar-se sempre per una presentació simètrica

  5.  No repetir els esments idèntics

  6.  Tan aviat com sigui possible, corregir l’ortografia dels noms de llocs per disminuir el nombre d’esments.